diumenge, 23 d’octubre de 2011

Primeres reflexions

El professor ens ha demanat que reflexionéssim sobre les següents qüestions:

Què són les matemàtiques per a tu?

Crec que és un tipus de llenguatge, una manera d’entendre el món. I per això, sense les matemàtiques, la civilització no hauria avançat com la coneixem actualment.

Per a què serveixen?

Per a comprendre conceptes bàsics de la vida diària com l’espai, el temps, el volum i altres.

Gràcies al llenguatge matemàtic, la humanitat ha evolucionat fins als nostres dies. Els descobriments i els invents tenen una base matemàtica. L’evolució de la humanitat està estretament lligada a les matemàtiques.

Creus que és necessari ensenyar-les a l’escola? Per què?

Sí, definitivament és imprescindible ensenyar matemàtiques als nens, ja que els ajudarà a comprendre molts conceptes que necessitaran en la seva vida diària. A més a més, les matemàtiques són la base d’altres ciències.

Estàs satisfet/a amb la docència que vares rebre a l’escola? Per què?

En realitat no. Els mestres ens parlaven d’uns conceptes molt abstractes i no podíem veure la seva aplicació pràctica a la vida diària. A més a més, les explicacions es feien de manera general, i la majoria de les vegades, tan sols les comprenia una petita part de l’alumnat. La resta havia de mirar el llibre per tal de comprendre o apuntar-se a repàs.

Com alumna, tenia la sensació de no entendre res, de perdre el fil i no poder seguir l’explicació. De vegades, demanava ajuda a algun company que havia entès l’explicació, i ell m’ho explicava, i aleshores si que podia entendre el concepte.

Segons la teva opinió, com hauria de ser un bon mestre de matemàtiques?

Un bon mestre de qualsevol matèria hauria d’adaptar-se als ritmes d’aprenentatge dels seus alumnes.

En el cas de les matemàtiques, a més a més, hauria d’explicar des d’una perspectiva pràctica aplicada a la vida diària. I també s’hauria de motivar als alumnes fent les classes entretingudes i pràctiques, per tal d’aconseguir aprenentatges significatius.

Una metodologia idònia per treballar-les podria ser exercicis pràctics i el treball en grup.

Per què creus que a la majoria dels alumnes no els agraden les matemàtiques?

Crec que el principal problema és la manera d’ensenyar-les. Els professors expliquen per una petita part de la classe i de forma molt teòrica, i els alumnes es perden i es desmotiven. A més a més, les classes solen ser avorrides, els alumnes no participen si no és per sortir a la pissarra i resoldre algun problema. Això provoca situacions d’angoixa, i els alumnes odien les matemàtiques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada