diumenge, 13 de novembre del 2011

Exemple d'estratègia metodològica

He trobat un exemple de com ensenyar matemàtiques d’una manera més significativa. En el vídeo, podem observar un grup de nens de primària intentant resoldre un problema que ha proposat la mestra.

http://www.youtube.com/watch?v=u2qMdoaU_iM

En aquest cas, la mestra proposa un producte, i els nens asseguts en terra intenten fer una estimació del resultat i van donant quantitats aproximades. La mestra anima a tots a participar, i a explicar la solució que han proposat.

En aquesta classe, els nens no estan asseguts en la taula, utilitzant una llibreta per resoldre aquest problema, i resulta evident que estan acostumats a treballar d’aquesta forma, ja que es senten segurs i participen constantment. La mestra no està donant una classe magistral i escrivint a la pissarra el problema, és una guia que els anima a participar i a raonar els seus resultats.

Aquest exemple m’ha sorprès perquè no té res a veure amb la forma d’ensenyar matemàtiques que vaig tenir a l’escola, i m’anima a utilitzar metodologies que rompin aquesta concepció del mestre tradicional que imparteix una classe magistral que seguiran només alguns alumnes. Crec que la participació natural del nen és molt important, així com proposar activitats que els interessin i motivin, i intentar rompre la unidireccional més tradicional.

diumenge, 23 d’octubre del 2011

Primeres reflexions

El professor ens ha demanat que reflexionéssim sobre les següents qüestions:

Què són les matemàtiques per a tu?

Crec que és un tipus de llenguatge, una manera d’entendre el món. I per això, sense les matemàtiques, la civilització no hauria avançat com la coneixem actualment.

Per a què serveixen?

Per a comprendre conceptes bàsics de la vida diària com l’espai, el temps, el volum i altres.

Gràcies al llenguatge matemàtic, la humanitat ha evolucionat fins als nostres dies. Els descobriments i els invents tenen una base matemàtica. L’evolució de la humanitat està estretament lligada a les matemàtiques.

Creus que és necessari ensenyar-les a l’escola? Per què?

Sí, definitivament és imprescindible ensenyar matemàtiques als nens, ja que els ajudarà a comprendre molts conceptes que necessitaran en la seva vida diària. A més a més, les matemàtiques són la base d’altres ciències.

Estàs satisfet/a amb la docència que vares rebre a l’escola? Per què?

En realitat no. Els mestres ens parlaven d’uns conceptes molt abstractes i no podíem veure la seva aplicació pràctica a la vida diària. A més a més, les explicacions es feien de manera general, i la majoria de les vegades, tan sols les comprenia una petita part de l’alumnat. La resta havia de mirar el llibre per tal de comprendre o apuntar-se a repàs.

Com alumna, tenia la sensació de no entendre res, de perdre el fil i no poder seguir l’explicació. De vegades, demanava ajuda a algun company que havia entès l’explicació, i ell m’ho explicava, i aleshores si que podia entendre el concepte.

Segons la teva opinió, com hauria de ser un bon mestre de matemàtiques?

Un bon mestre de qualsevol matèria hauria d’adaptar-se als ritmes d’aprenentatge dels seus alumnes.

En el cas de les matemàtiques, a més a més, hauria d’explicar des d’una perspectiva pràctica aplicada a la vida diària. I també s’hauria de motivar als alumnes fent les classes entretingudes i pràctiques, per tal d’aconseguir aprenentatges significatius.

Una metodologia idònia per treballar-les podria ser exercicis pràctics i el treball en grup.

Per què creus que a la majoria dels alumnes no els agraden les matemàtiques?

Crec que el principal problema és la manera d’ensenyar-les. Els professors expliquen per una petita part de la classe i de forma molt teòrica, i els alumnes es perden i es desmotiven. A més a més, les classes solen ser avorrides, els alumnes no participen si no és per sortir a la pissarra i resoldre algun problema. Això provoca situacions d’angoixa, i els alumnes odien les matemàtiques.